Sus
Mihai Rotariu

       Având o experiență profesională de peste 35 de ani, dl Mihai Rotariu este un profesionist desăvârșit în domeniile business, consultanță și management, turism, afaceri interne și externe, fiind fost ofițer cu grad superior al Ministerului Afacerilor Interne din România.
Cu un background de studii impresionant, dl Rotariu a absolvit cu onoruri Academia Tehnică Militară (1983), Universitatea Tehnică Moldova (1997), Universitatea Română de Științe  și  Arte „Gheorghe Cristea” (2010) și multiple cursuri de dezvoltare profesională, specializându-se în inginerie și management, construcții și mașini, management pentru turism, finanțe și bănci, managementul proiectelor locale și regionale, iar din 1984 a fost selectat și detașat în cadrul Comitetului de stat al planificării cu funcția de Inspector general.

      Din 1990 până în prezent și-a desfășurat activitatea instituții publice prestigioase: Oficiul Central de Stat pentru problemele speciale din cadrul Guvernului României, Ministerul de Interne, iar timp de 7 ani ocupat funcții de conducere la Camera de Comerț Romania-Belarus, Casa de Comerț si Industrie cu scop lucrativ între Romania și Federația Rusă, Camera de Comerț Romania Cehia, Comisariatului pentru societate civilă (Direcția finanțe și turism).

      În domeniul privat Dl Rotariu a fost Acționar majoritar la Vin Export Focșani și Prod Vin Alco Galați, Director General și CEO la Rafinăria Venus Oil Reg, Director General la Best Leasing IFN Romania, CEO si Acționar la GENERAL FINANCE, Director General la  BLEDINGER, CEO la GENERAL LEASING , CEO la NATIONAL LEASING și Acționar și CEO la Suport Real IFN.

      Impresionanta activitate profesională și disciplina militară au fost transpuse în prezent de dl Rotariu prin fondarea TRACIEI UNITE SA pentru dezvoltare de parteneriate naţionale și internaționale, fiind un iubitor de pace și creator al unei viziuni ce militează pentru o lume mai bună și un nivel de trai pe măsură.